مقالات

سوسیس و کالباس چیست؟
همانگونه که می دانیم سوسیس و کالباس علاوه بر مصرف سریع آن که به یک نیاز در جامعه شهری تبدیل شده است، دارای تمامی گروه های غذایی مورد نیاز بدن شامل پروتئین ها و کربوهیدراتها می باشد. بنابراین مواد تشکیل دهنده آن به مراتب کاملتر از گوشت به تنهایی می باشد. مصرف سرانه این ماده غذایی کامل در کشورمان 4 کیلوگرم است در حالیکه این عدد در کشورهای توسعه یافته به 40 کیلوگرم میرسد و طبق آمارهای موجود در کشور آلمان بیش از 500 نوع فرآورده گوشتی تولید می شود.
گوشت ماده اولیه اصلی در تهیه این ماده غذایی می باشد که در کنار آن از سایر مواد غذایی نظیر نشاسته، کازئین، گلوتن، شیرخشک، روغن، نگهدارنده های مجاز و ادویه ها جهت:
- تامین کلیه گروه های غذایی
- پایداری و قوام محصول
- ایجاد عطر و طعم مناسب
- جلوگیری از رشد میکروبهای مضر و در نهایت تضمین سلامت ماده غذایی
- پائین آوردن قیمت ریالی محصول نسبت به قیمت گوشت
استفاده می شود.
تقسیم بندی سوسیس و کالباس در کشورمان براساس میزان گوشت مصرفی فرآورده ها (اصلی ترین ماده تشکیل دهنده) می باشد که براساس انواع فرآورده های تولید شده در کارخانه فرآورده های گوشتی رباط کریم می باشد.
لازم به ذکر است که کلیه سوسیسها و کالباس های تولید شده در کشور پس از پخت کامل در اختیار مصرف کنندگان قرار می­گیرد که فرآیند پخت در کارخانه این شرکت توسط اتاق های پخت مجهز به کنترل درجه حرارت محصولات توسط سیستم های پیشرفته کامپیوتری انجام می شود.
در خاتمه لازم به ذکر است کلیه مراحل تحویل و تائید مواد اولیه و مراحل تولید و نیز تائید محصول نهایی از نظر بهداشتی و کیفی زیر نظر مسئولین فنی و بهداشتی (نماینده وزارت بهداشت در کارخانه) و مسئول کنترل کیفی (نماینده اداره استاندارد) در آزمایشگاه های مجهز کارخانه فرآورده های گوشتی رباط کریم انجام می پذیرد.

Copyright © 2014. RobatCo. All rights reserved.

آمار بازدید: ۱۳۰۰۲